< >

Tamási Áron szülőfaluja. Tamási Áron (1897–1966) székely író, többek között az Ábel trilógia írója. Sírja két cserfa között a templom mögött áll, síremléke egy kvarcitkő-dombormű, Szervátiusz Jenő és Tibor alkotása. Tamási Áron szülőháza emlékmúzeum.

A hagyomány szerint, amit korabeli leletek is bizonyítanak, a falu eredetileg a 2 km-re keletre levő magaslati dombokon feküdt, és Péterfalva volt a neve. Talán rossz megközelíthetősége és a völgyben futó Nyikó patak gazdasági előnyei miatt hagyták el lakói, amikor a mai Farkaslaka területére telepedtek. 1566-ban említi első ízben írásos dokumentum: Farkaslaka néven. A település neve eredhet a régi pogány időkből a farkas totemállat nevéből, viszont a hagyomány szerint a közeli erdőkben sok farkas lakott, amelyek néha a faluba is bemerészkedtek, és az őrizetlenül hagyott lovakat megtámadták. Így a farkas lakta névből eredhet a Farkaslaka név. A román Lupeni a magyar név tükörfordítása (román lup = farkas).

Erdély első trianoni emlékműve Farkaslakán 2010 június 6.-án ünnepi szentmisével, úrnapi körmenettel és az Apostoli kettős kereszt emlékmű avatásával emlékeztek a nemzeti összetartozás napja alkalmából a trianoni békeszerződés aláírásnak napjára. „Végre valahára sikerült megráznunk magunkat és jóvátenni valamit a XX. század legnagyobb magyar tragédiájából” – mondta megnyitó beszédében Albert Mátyás, Farkaslaka község polgármestere. Tamási Áron sírja melletti Milleniumi Emlékparkban, a tizenhárom aradi vértanú emlékére állított kopjafák között talált helyet magának.

Az esemény főszónoka dr. Kövér László magyar országgyűlési képviselő a következőképpen fogalmazott az eseményen: „El kell vetnünk azt a szemléletet, mely a nemzetpolitika fogalmát leszűkítette az úgynevezett határon túli magyar közösségek iránti felelősségvállalás kérdéseire. Be kell látnunk, hogy nincs határon túli és határon inneni magyarság, csak egy magyar világ, egy magyar nemzet létezik, amelynek határokon átívelő gyakorlati újraegyesítésének nincs a XI. század egységesedő Európájához méltó demokratikus alternatívája.”

Farkaslakiak munkáját dicséri: Az Apostoli kettős kereszt emlékmű kizárólag Farkaslaka és községbeli (szentléleki, malomfalvi) kivitelezők munkáját dicséri: Jakab Csaba építőművész, Jakab Albert és Jakab Antal fafaragók mellett Tamás Albert kovácsoltvas munkájával segítette az emlékmű létrehozását. Amint Albert Mátyás polgármester mondta, „a cserefa is itthoni, és a 10–15 tonnás terméskő is a Gordon oldalából való.”